Stanovení skupiny skladu dle ČSN 73 0845

10.07.2020

V tabulce je uveden jednoduchý návod na správné stanovení skupiny skladu pro hlavní sklady řešené dle ČSN 73 0845.