TÝM ODBORNÍKŮ

Jan Tománek

Autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb a odborně způsobilá osoba v požární ochraně

  • 2007 Absolvent VŠB TUO fakulta bezpečnostního inženýrství
  • 2007 až 2012 vrchní komisař HZS Hl. m. Prahy

Iva Kárníková

Autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb a odborně způsobilá osoba v požární ochraně

  • 2012 Studijní stáž na Islandu, Reykjavik University
  • 2014 Absolvent VUT Brno, fakulta stavební
  • 2015 - 2017 vrchní komisař HZS Královéhradeckého kraje 

Adam Cigánek

Projektant požární bezpečnosti staveb

  • 2020 Absolvent VŠB TUO fakulta bezpečnostního inženýrství

David Srněnský

Projektant požární bezpečnosti staveb

  • 2022 Absolvent VŠB TUO fakulta bezpečnostního inženýrství

Eva Ševelová (Ptáčková)

Projektant požární bezpečnosti staveb

  • 2018 Absolvent VUT BRNO fakulta stavební
  • od srpna 2019 na mateřské dovolené