TÝM ODBORNÍKŮ

Jan Tománek

Autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb a odborně způsobilá osoba v požární ochraně

 • 2007 Absolvent VŠB TUO fakulta bezpečnostního inženýrství
 • 2007 až 2012 vrchní komisař HZS Hl. m. Prahy

Pavla Tománková

Odborně způsobilá osoba v požární ochraně, v prevenci rizik v BOZP

Koordinátor BOZP při práci na staveništi

 • 2007 Absolvent VŠB TUO fakulta bezpečnostního inženýrství
 • 2008 až 2015 vrchní komisař GŘ HZS ČR
 • od ledna 2020 na dovolené 

Iva Kárníková

Autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb a odborně způsobilá osoba v požární ochraně

 • 2012 Studijní stáž na Islandu, Reykjavik University
 • 2014 Absolvent VUT Brno, fakulta stavební
 • 2015 - 2017 vrchní komisař HZS Královéhradeckého kraje 

Ondřej Kuchtík

Autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb a odborně způsobilá osoba v požární ochraně

 • 2013 Absolvent ČVUT Praha, fakulta stavební
 • 2015 Studijní stáž v Německu, Magdeburg-Stendal University
 • 2016 Absolvent VŠB TUO fakulta bezpečnostního inženýrství

Monika Kajzarová

Projektantka požární bezpečnosti staveb

 • 2018 University of the West of Scotland - Erasmus
 • 2018 Sewerage Board of Limassol - Amathus Intern
 • 2021 Absolvent VUT Brno, fakulta stavební

Michaela Brnková Malá

Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik

 • 2013 Mendelova univerzita; Agronomická fakulta, Brno
 • od 2018 na dovolené ;-) 

Adam Cigánek

Projektant požární bezpečnosti staveb

 • 2020 Absolvent VŠB TUO fakulta bezpečnostního inženýrství

Eva Ševelová (Ptáčková)

Projektant požární bezpečnosti staveb

 • 2018 Absolvent VUT BRNO fakulta stavební
 • od srpna 2019 na mateřské dovolené