TÝM ODBORNÍKŮ

Jan Tománek

Autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb a odborně způsobilá osoba v požární ochraně

 • 2007 Absolvent VŠB TUO fakulta bezpečnostního inženýrství
 • 2007 až 2012 vrchní komisař HZS Hl. m. Prahy

Pavla Tománková

Odborně způsobilá osoba v požární ochraně, v prevenci rizik v BOZP

Koordinátor BOZP při práci na staveništi

 • 2007 Absolvent VŠB TUO fakulta bezpečnostního inženýrství
 • 2008 až 2015 vrchní komisař GŘ HZS ČR

Ondřej Kuchtík

Projektant požární bezpečnosti staveb a odborně způsobilá osoba v požární ochraně

 • 2013 Absolvent ČVUT Praha, fakulta stavební
 • 2015 Studijní stáž v Německu, Magdeburg-Stendal University
 • 2016 Absolvent VŠB TUO fakulta bezpečnostního inženýrství

Eva Ševelová (Ptáčková)

Projektant požární bezpečnosti staveb

 • 2018 Absolvent VUT BRNO fakulta stavební
 • od srpna 2019 na mateřské dovolené

Iva Kárníková

Projektant požární bezpečnosti staveb a odborně způsobilá osoba v požární ochraně 

 • 2012 Studijní stáž na Islandu, Reykjavik University
 • 2014 Absolvent VUT Brno, fakulta stavební
 • 2015 - 2017 vrchní komisař HZS Královéhradeckého kraje 

Jan Filouš

Projektant požární bezpečnosti staveb a odborně způsobilá osoba v požární ochraně 

 • 2015 Absolvent VŠB TUO Ostrava, fakulta bezpečnostního inženýrství

Zuzana Lebedová

Projektant požární bezpečnosti staveb

 • 2015 Absolvent VŠB TUO fakulta bezpečnostního inženýrství
 • 2016 Studijní stáž v Polsku
 • 2017 Absolvent VŠB TUO fakulta bezpečnostního inženýrství
 • externí spolupráce od září 2017

Bohdana Smetanová

Asistentka projekční kanceláře