ZAMĚŘENÍ NAŠICH SLUŽEB

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB

projekty požárně bezpečnostních řešení stavby

analýzy zdolávání požáru

audity požární ochrany

POŽÁRNÍ OCHRANA VE FIRMĚ

školení o požární ochraně

dokumentace zdolávání požáru

požární evakuační plány

posouzení požárního nebezpečí

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

vyhledávání a prevence rizik

koordinace BOZP na staveništi

dokumentace BOZP

školení zaměstnanců

POŽÁRNÍ INŽENÝRSTVÍ

modelujeme v programech CFAST a FDS

teplotní analýzy průběhu teplot při požáru