ZAMĚŘENÍ NAŠICH SLUŽEB:

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB

 • projekty požárně bezpečnostních řešení stavby
 • analýzy zdolávání požáru
 • audity požární ochrany

POŽÁRNÍ OCHRANA VE FIRMĚ

 • školení o požární ochraně
 • dokumentace zdolávání požáru
 • požární evakuační plány
 • posouzení požárního nebezpečí

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

 • vyhledávání a prevence rizik
 • koordinace BOZP na staveništi
 • dokumentace BOZP
 • školení zaměstnanců

POŽÁRNÍ INŽENÝRSTVÍ

 • modelujeme v programech CFAST a FDS
 • teplotní analýzy průběhu teplot při požáru