Prostupy VZT potrubí dle ČSN 73 0872

23.09.2020

PROSTUPY VZT POTRUBÍ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI DLE ČSN 73 0872

Čl. 4.2.1 ČSN 73 0872

Obecný požadavek normy: Prostupy VZT potrubí požárně dělicími konstrukcemi požárních úseků musí být zabezpečeny požárními klapkami, kromě případů, kdy:

  • průřez potrubí má plochu nejvýše 40 000 mm2 a jednotlivé prostupy nemají ve svém souhrnu plochu větší než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce, kterou vzduchotechnické potrubí prostupují; vzájemná vzdálenost prostupů musí být nejméně 500 mm;
  • potrubí (popř. díl, prvek) v posuzovaném požárním úseku je v celé délce chráněné a je chráněné i v místě prostupu požárně dělící konstrukcí, pokud tuto ochrany neposkytuje sama požárně dělicí konstrukce;
  • je jiným technickým opatřením či zařízením zajištěno, že nemůže dojít k šíření plamenů, tepla a zplodin hoření VZT potrubím (např. odvodem tepla a zplodin hoření vně objektu), pokud průřezová plocha jednoho potrubí je nejvýše 90 000 mm2 a souhrnná plocha všech prostupujících potrubí není větší než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce, kterou VZT potrubí prostupuje.

Dále jsou uvedeny příklady možných řešení. Mezi příklady řešení jsou i případy popsané na stránkách Ing. Františka Pelce. Dále jsou uvedeny příklady možných řešení rozdělení do požárních úseků v souladu s částí 7 ČSN 73 0872 a řešení otvorů pro sání dle čl. 4.3.3 ČSN 73 0872.


Příklady prostupů VZT potrubí v řezu 


Obrázek 1: VZT potrubí s průřezem větším než 40 000 mm2 nad požárním stropem. V požárním stropu jsou navrženy vyústky splňující požadavky čl. 4.2.1 ČSN 73 0872

Obrázek 2: VZT potrubí v instalační šachtě, která tvoří samostatný požární úsek. VZT potrubí jsou blíže než 500 mm. VZT potrubí s průřezem větším než 40 000 mm2 je po celé délce obaleno požární izolací.

Obrázek 3: VZT potrubí v instalační šachtě, která tvoří samostatný požární úsek

Obrázek 4: otvor pro nasátí vzduchu nad střešním pláštěm bez požární odolnosti dle čl. 4.3.3 ČSN 73 0872

Obrázek 5: Prostupy VZT potrubí mimo instalační šachty. VZT potrubí o průřezu větším než 40 000 mm2 je obaleno požární izolací

Obrázek 6: prostupy VZT potrubí instalační šachtou, která netvoří samostatný požární úsek

Obrázek 7: VZT potrubí s průřezem menším než 40 000 mm2 procházející ve vzdálenosti menší než 500 mm od sebe. Instalační šachta netvoří samostatný požární úsek.


Příklady prostupů VZT potrubí v půdorysu

Obrázek 8: Strojovna VZT je součástí požárního úseku, který se větrá v souladu s čl. 7.4 ČSN 73 0872.

Obrázek 9: Strojovna VZT větrá více požárních úseků. Všechna VZT potrubí jsou osazena požárními klapkami.

Obrázek 10: Podstropní jednotka větrá více požárních úseků. Jeden požární úsek je shromažďovací prostor dle ČSN 73 0831. Požární klapky jsou pouze na potrubí s průřezem větším než 40 000 mm2 a vždy do požárního úseku se shromažďovacím prostorem. K zabránění přenosu kouře mezi požárními úseky dle ČSN 73 0872 musí být VZT jednotka vypnuta v případě nasátí kouře.

Obrázek 11: Podstropní jednotka větrá více požárních úseků. Požární klapky jsou pouze na potrubí s průřezem větším než 40 000 mm2. K zabránění přenosu kouře mezi požárními úseky dle ČSN 73 0872 musí být VZT jednotka vypnuta v případě nasátí kouře.

Obrázek 12: Podstropní VZT jednotka větrá více požárních úseků. VZT potrubí s průřezem větším než 40 000 mm2 je v požárním úseku N1.02 obaleno požární izolací. K zabránění přenosu kouře mezi požárními úseky dle ČSN 73 0872 musí být VZT jednotka vypnuta v případě nasátí kouře